Obchodní
a firemní mediace

Ing. BLANKA PETROVÁ, MBA

zapsaná mediátorka

Ing. BLANKA PETROVÁ, MBA

zapsaná mediátorka

Mediace jako cesta k dohodě

Mediace je mimosoudní řešení sporů, tedy rychlejší, levnější a méně formální způsob řešení konfliktu než soudní proces. Pomáhá stranám konfliktu udržet vztahy a komunikaci, což je často důležité v situacích vyžadujících budoucí spolupráci. Během procesu mediace pomáhá mediátor stranám porozumět vzájemně jejich potřebám a zájmům a najít oboustranně vyhovující řešení.

Obchodní a firemní mediace

Firemní a obchodní mediace se zaměřují na konflikty mezi zaměstnanci, pracovními týmy nebo pracovněprávními vztahy. Pomohou při sporu ve vztahu dodavatel – odběratel, smluvním vztahu mezi firmami nebo při vyjednávání obchodních smluv a dohod. Řešíte-li konflikt ve firemním prostředí nebo v rámci obchodních vztahů, může být mediace výrazně efektivním a levným způsobem, jak dosáhnout smíru.

Blanka Petrová

Dlouhá léta jsem pracovala na vysokých manažerských pozicích, takže mám osobní zkušenost s firmami a jejich fungováním. V roce 2022 jsem se rozhodla pomáhat firmám nejprve jako konzultant a poradce ve věcech managementu, a poté i jako zprostředkovatel smírných řešení v  případě konfliktních situací. Zaměření na obchodní a firemní mediace tak pro mě bylo přirozeným vyústěním. 

Jsem přesvědčena (a ráda bych o tom přesvědčila i ostatní manažery), že mediace má ve firemním prostředí významné uplatnění.